CÙNG CHARME KHÁM PHÁ NHẬT BẢN 2018

CƠ HỘI DU LỊCH NHẬT BẢN CÙNG CHARME VỚI MỖI HÓA ĐƠN 3 TRIỆU ĐỒNG!
Ngoài 52 bạn TOP Doanh thu tháng 3+4+5 theo quy định, toàn bộ hệ thống mỗi khách sỉ nhập hàng đều được:
NHẬN MÃ SỐ MAY MẮN: 3 TRIỆU- 1 MÃ, 6 TRIỆU- 2 MÃ.... DOANH THU CÀNG NHIỀU NHẬN CÀNG NHIỀU MÃ!
Mã số may mắn sẽ được quay công khai vao ngày 30/5/2018 để chọn bạn may mắn đi cùng hệ thống!

  Gửi tin nhắn đến fanpage