Chứng Nhận Sản Phẩm

TOP 30 nước hoa Charme đạt được sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng năm 2016 bởi Liên minh phát triển khoa học Việt Nam.

 

TOP 10 thương hiệu - thương hiệu đáng tin cậy

 

Thương hiệu xuất sắc ASEAN tại Singapore bởi Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

 

 

 

  Gửi tin nhắn đến fanpage